Heslo: prešovské kolégium

Otázka:

Môžem pomenovanie prešovské kolégium písať s malým začiatočným písmenom? Ide totiž o publikáciu, ktorá sa venuje obdobiu, počas ktorého mala škola názov Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa spojenie Evanjelické kolégium v Prešove alebo Prešovské kolégium s veľkým začiatočným písmenom ako názvy evanjelických lýcelí v Bratislave a v Kežmarku?

celá otázka a odpoveď