Otázka:

Píše sa slovo svätá s malým alebo veľkým začiatočným písmenom v spojení svätá Anna?

Heslá:

svätý, svätá

Odpoveď:

Prívlastok svätý v menách svätcov sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. svätý Blažej, svätý Pavol, svätá Barbora, svätá Anna (porov. výklad slova svätý v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími príručkami sprístupnený na http://slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 07. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu svätý