Heslo: svätý

Otázka:

Píše sa slovo "svätá" s malým alebo veľkým začiatočným písmenom v spojení "svätá Anna"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu slová svätý a najsvätejší? Sú to prídavné mená, takže podľa mňa sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. Kostol najsvätejšej trojice.

celá otázka a odpoveď