Otázka:

Ako sa skloňujú mená Timea a Andrea?

Heslá:

Andrea, Tímea, Kórea

Odpoveď:

Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Timea, idea, orchidea, Kórea, platí nepravidelné skloňovanie, to znamená, že sa skloňujú podľa vzoru žena, ale v niektorých pádoch majú odlišné pádové prípony od tohto vzoru (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, skloňovanie vzoru idea aj na www.slovnik.juls.savba.sk). Vlastné meno Andrea má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle Andrea – bez Andrey – k Andrei – (vidím) Andreu – o Andrei – s Andreou, v množnom čísle Andrey – bez Andreí – k Andreám – (vidím) Andrey – o Andreách – s Andreami


Otázka z 25. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea