Heslo: Andrea

Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne skloňuje meno Andrea v jednotnom a množnom čísle?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na samohlásky -ea?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má v datíve jednotného čísla meno Andrea a MIchaela?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú mená Timea a Andrea?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno Andrea?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má zdrobnenina od slova Andrea v datíve - dám Andrejke alebo Andreike ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo "kochlea" (slimák vnútorného ucha)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je správny tvar mena Andrea v datíve?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo area?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovo Kórea?

celá otázka a odpoveď