Otázka:

Ktoré spojenie je spisovné: študovali v preparandii alebo na preparandii, v učiteľskom ústave alebo na učiteľskom ústave, v učiteľskom semenisku alebo na učiteľskom semenisku?

Heslá:

na lýceu, na preparandii, v učiteľskom semenisku, v kňazskom seminári, v učiteľskom ústave

Odpoveď:

V niektorých spojeniach, v ktorých sa nevyjadruje čisto miestny význam (v budove), ale pristupuje k nemu aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam, používa sa predložka na, napr. pracovať na  ministerstve, na súde, na prokuratúre, študovať/vyučovať na gymnáziu, na strednej škole, na univerzite, na vysokej škole, na lýceu a pod. Podobne aj pri slove preparandia, ktorým sa v minulosti pomenúvala pedagogická škola (učiteľský ústav), sa používala aj predložka na. V staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968 (sprístupnený je na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk) sa uvádza exemplifikácia Na gymnáziu a potom na preparandii učil sa po slovensky. V súvislosti s niektorými staršími inštitúciami sa však ustálene (zrejme aj pod vplyvom staršej literatúry, v ktorej sa tieto názvy objavovali častejšie) používa predložka v, ktorú Vám odporúčame uprednostňovať aj v spojeniach v učiteľskom semenisku (podobne ako v kňazskom seminári) a v učiteľskom ústave. 


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na lýceu