Heslo: na lýceu

Otázka:

Ktoré spojenie je spisovné: študovali v preparandii alebo na preparandii, v učiteľskom ústave alebo na učiteľskom ústave, v učiteľskom semenisku alebo na učiteľskom semenisku?

celá otázka a odpoveď