Otázka:

Ako sa správne povie: idem po otca alebo pre otca, idem po vodu alebo pre vodu?

Heslá:

po, predložka po, po vodu

Odpoveď:

Správne je idem po otca, idem po vodu.

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003), v ktorom si môžete pozrieť výklad oboch predložiek.


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu po