Heslo: po

Otázka:

Je slovné spojenie ísť osobne pre pôžičku spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna formulácia Žiaci stoja po stranách telocvične?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne povie: idem po otca alebo pre otca, idem po vodu alebo pre vodu?

celá otázka a odpoveď