Otázka:

V mnohých rehoľných komunitách sa používa pojem duchovné zdieľanie. Ide o duchovný rozhovor, pri ktorom môže každá sestra vyjadriť, čo ju pri spoločnom čítaní textu (napr. zo Svätého písma) oslovilo. Akým spisovným výrazom možno nahradiť nespisovné slovo zdieľanie?

Heslá:

zdieľať, zdieľanie

Odpoveď:

 

 

Sloveso zdieľať súvisí jednak s českým slovesom sdílet s významom „deliť sa o niečo, mať niečo spoločné“ napr. sdílet pokoj s kamarádkou – po slovensky deliť sa o izbu s kamarátkou, alebo sdílet s někým stejný osud – po slovensky mať s niekým rovnaký (spoločný) osud, ako aj so slovesom sdělovat s významom „oznamovať“, napr. sdělovat výsledky – po slovensky oznamovať výsledky alebo sdělovat si zkušenosti, teda vymieňať si skúsenosti. V staršej češtine sa používali aj výrazy ako sdělovat se se vzpomínkami, čo by sa do slovenčiny mohlo preložiť ako zdôverovať sa so spomienkami, alebo sdělovat se o své radosti a trampoty – po slovensky deliť sa o svoje radosti a starosti alebo zdôverovať sa so svojimi radosťami a starosťami. Predpokladáme, že tu niekde majú svoj pôvod aj výrazy zdieľať zdieľanie v náboženstve a pojem duchovné zdieľanie chápeme ako ústnu výmenu názorov v tom dobrom zmysle slova. Vhodnými spisovnými ekvivalentmi tohto výrazu by mohli byť spojenia ako duchovná debata alebo (dôverný) duchovný rozhovor či zdôverovanie (sa).


Otázka z 20. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu zdieľať