Otázka:

Môžem výraz spoločnosť použiť vo vete aj v prípade, že už uvádzam jej skratku, napr. spoločnosť Index, s. r. o.?

Heslá:

spoločnosť, a. s., s. r. o.

Odpoveď:

Slovo spoločnosť možno vo vetnej súvislosti pred názvom spoločnosti použiť aj v prípade, keď za ním nasledujú skratky právnej formy organizácie a. s. (s. r. o.), napr. Na konferencii sa zúčastnila aj spoločnosť Nafta, a. s. Ďalšou možnosťou vyjadrenia je spôsob, pri ktorom sa právna forma organizácie použije v plnom znení pred názvom a skratka a. s. sa za ním už neuvedie, napr. Na konferencii sa zúčastnila aj akciová spoločnosť Nafta.


Otázka z 27. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu spoločnosť