Heslo: spoločnosť

Otázka:

Je správne písanie veľkého písmena v slove predstavenstvo a spoločnosť vo vetách: Predseda Predstavenstva predniesol návrh programu dnešného zasadnutia Predstavenstva. - Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Spoločnosti?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa určuje rod pri cudzích slovách a skratkách Enel, Bayer, McDonald´s, Accenture, OMV, IBM, BASF?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký význam má v slovenčine slovo sieť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem výraz spoločnosť použiť vo vete aj v prípade, že už uvádzam jej skratku, napr. spoločnosť Index, s. r. o.?

celá otázka a odpoveď