Otázka:

Kedy sa pri ženskom a strednom rode prestali písať slovesá s y na konci, napr. robily, varily, otvorily?

Heslá:

robili, robily, navarili, navarily, odišli, odišly, rady, samy, ony

Odpoveď:

 

V minulosti bolo vo vývoji slovenčiny obdobie, keď sa tvary slovies v minulom čase v množnom čísle tvorili a písali v závislosti od menného rodu a kategórie životnosti, t. j. mali na konci buď -i (pri životných podstatných menách mužského rodu, napr. chlapi odišli), alebo -y (pri neživotných podstatných menách mužského rodu a pri podstatných menách ženského a stredného rodu, napr. stromy zhorely, ženy navarily, okná sa otvorily). Takéto tvary sa uplatňovali do roku 1953. Dnes diferencujeme zakončenie -i/-y iba pri slovách sám (chlapi sami odišli, ženy samy navarili) a rád (chlapi radi odišli, ženy rady navarili) a pri zámene on (ženy, deti – ony; muži – oni).


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu robili