Heslo: robili

Otázka:

Sloveso robili je plnovýznamové alebo neplnovýznamové?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa prestali písať pri ženskom a strednom rode slovesá ako robily, varily, otvorily s tvrdým y?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje v slovenčine nejaký slovesný tvar, ktorý má na konci -y?

celá otázka a odpoveď