Otázka:

Čo znamená charakterizovať slovesá?

Heslá:

slovesá, charakterizovať

Odpoveď:

Sloveso charakterizovať má význam „podať charakteristiku“, tzn. výstižne opísať význačné črty, vlastnosti a pod. Ak od Vás žiadajú, aby ste charakterizovali slovesá ako slovný druh, treba uviesť ich základné vlastnosti, ako ste sa to učili v škole. Slovesá sa väčšinou charakterizujú ako ohybné slová, ktorými sa pomenúvajú deje (t. j. činnosť, napr. robiť, písať, umývať, alebo stav, napr. horieť, voňať, červenať sa).

 Pri slovesách sa určujú tieto gramatické kategórie: osoba, číslo, čas, spôsob, slovesný rod (činný alebo trpný), vid, resp. aj slovesná zhoda, intencia slovesného deja, trieda, slovesný vzor (čo sa však v rámci učiva o slovesách na úrovni základných a stredných škôl zrejme nevyžaduje). Odporúčame Vám, aby ste si učivo o slovesách zopakovali z učebnice.


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovesá