Heslo: slovesá

Otázka:

Čo znamená charakterizovať slovesá?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje v slovenčine nejaký slovesný tvar, ktorý má na konci -y?

celá otázka a odpoveď