Otázka:

Mám problém s významom spojenia dobúravanie ocenenia, ktoré sa použilo v súvislosti so zmenami v zákone o účtovníctve a v oceňovaní cenných papierov.

Heslá:

dobúravanie, odbúravanie, odbúranie

Odpoveď:

Predpokladáme, že ide o preklep. My sme našli na internete text v takejto podobe: Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné (pozn.: malo by sa písať spolu, čiže mikroúčtovné) jednotky. Ide o významné odbúranie oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pozri http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=82535). Použitie slova odbúranie s významom „odstránenie“ v citovanej vete dáva zmysel. Sloveso dobúrať má v slovenčine význam „ukončiť búranie, doviesť búranie do konca, napr. investor žiada povolenie dobúrať ďalšie dve budovy.   


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobúravanie