Heslo: dobúravanie

Otázka:

Mám problém s významom spojenia dobúravanie ocenenia, ktoré sa použilo v súvislosti so zmenami v zákone o účtovníctve a v oceňovaní cenných papierov.

celá otázka a odpoveď