Otázka:

Píšem správne slovom sumu tridsať eur desať eurocentov? Je spisovná veta: Kontaktujem vás za účelom uspokojiť pohľadávku a poukázať ju na účet?

Heslá:

euro, eurocent, za účelom

Odpoveď:

Vyjadrenie sumy slovom tridsať eur desať eurocentov je správne, slovo tridsať sa píše s malým začiatočným písmenom.

Predložkové spojenie za účelom odporúčamenahradiť spojením s cieľom: ... s cieľom uspokojiť pohľadávku a poukázať ju na účet.


Otázka z 28. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu euro