Heslo: euro

Otázka:

Sú slová eurobankovka a eurominca spisovné a môžem ich používať ako skrátený tvar pojmov eurová minca či eurová bankovka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom napíšem správne slovo "euro" a ako sa skloňuje?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať slovo euro? Ako sa skloňuje? Aké sú skratky tejto peňažnej jednotky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v poriadku vyjadrenia Mám desať eurobankovku a Mám desať eurovú bankovku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem správne slovom sumu tridsať eur desať eurocentov? Je spisovná veta: Kontaktujem vás za účelom uspokojiť pohľadávku a poukázať ju na účet?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete "Prepočet v tomto dokumente je vykonaný v súlade s princípmi a zásadami duálneho zobrazovania podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike pri stanovenom konverznom kurze xx,xx SKK/EUR" slovo euro v názve zákona správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo euro? V akom páde je slovo euro v nasledujúcej vete - Katalóg výrobkov firmy VELUX doplnený o ceny v eurách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne číta suma 30,1234 eura?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje v nasledujúcej vete "Predpokladané finančné náklady na roky 2009 – 2011 v euro" slovo euro?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako písať sumy v eurách v korešpondencii?

celá otázka a odpoveď