Otázka:

V médiách sa často používa spojenie "...muž XY mal ukradnúť ...". Podľa môjho názoru je vhodnejšie povedať "muž XY údajne ukradol". Spojenie "mal ukradnúť" vyvoláva pocit, že muž mal povinnosť ukradnúť.

Heslá:

mať, mal ukradnúť

Odpoveď:

Modálne sloveso mať v spojení s infinitívom sa v slovenčine používa okrem iného aj na vyjadrenie blízkosti, pravdepodobnosti uskutočnenia, napr. otec má prísť o dva dni, dom má byť hotový do jesene, alebo na vyjadrenie cudzej mienky, napr. to má byť nový vedúci (tzn. to je vraj nový vedúci). Takéto formulácie sa však časovo týkajú prítomnosti alebo smerujú do budúcnosti.

            Spojenia typu tento muž mal ukradnúť sú pri vyjadrovaní domnienky o niečom, čo sa odohralo v minulosti, momentálne v publicistike veľmi rozšírené, ale ide o nekorektné vyjadrenia, na čo sme už viackrát upozornili aj v rámci jazykovej poradne. Tieto konštrukcie sa k nám dostali z nemčiny cez češtinu a novinári si ich obľúbili zrejme pre ich stručnosť (na úkor korektnosti a zrozumiteľnosti). V slovenčine sa daný význam vyjadruje pomocou častíc údajne, pravdepodobne, vraj, podľa všetkého, zrejme, napríklad tento muž údajne ukradol...


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu mať