Heslo: mať

Otázka:

1. Ktoré vyjadrenia so slovom náskok sú spisovné: náskok dvoch gólov alebo náskok o dva góly? 2. Možno Hráčsku asociáciu NHL nazvať únia alebo hráčska únia? 3. Možno vytvoriť prídavné meno úniový? 4. Je správne diskusia o podmienkach ľadových plôch alebo ľadovej plochy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V médiách sa často používa spojenie "...muž XY mal ukradnúť ...". Podľa môjho názoru je vhodnejšie povedať "muž XY údajne ukradol". Spojenie "mal ukradnúť" vyvoláva pocit, že muž mal povinnosť ukradnúť.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sloveso "mať" v spojeniach "mám stretnutie" alebo "mám výstup" je plnovýznamové alebo neplnovýznamové?

celá otázka a odpoveď