Otázka:

Je správne slovné spojenie deficity dielčích funkcií?

Heslá:

dielčí, čiastkový

Odpoveď:

Slovo dielčí je subštandardné, spisovné je prídavné meno čiastkový (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk). Správna formulácia je deficity čiastkových funkcií.


Otázka z 06. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dielčí