Heslo: dielčí

Otázka:

Je správne slovné spojenie deficity dielčích funkcií?

celá otázka a odpoveď