Otázka:

Ak je sloveso dlhovať spisovné, sú spisovné aj od neho odvodené tvary ako zadlhovať a oddlhovať?

Heslá:

zadlhovať, oddlhovať, zadlžiť, oddlžiť

Odpoveď:

Slovesá zadlhovať a oddlhovať sa v jazykovej praxi nepoužívajú (hoci teoreticky sú správne utvorené od slovesa dlhovať) a nie sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Podľa súčasnej kodifikácie sa význam „zaťažiť dlhmi“ vyjadruje slovesom zadlžiť a význam „narobiť si dlhy“ sa vyjadruje slovesom zadlžiť sa. Význam „zbaviť dlhov“ sa vyjadruje slovesom oddlžiť.


Otázka z 30. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zadlhovať