Heslo: zadlhovať

Otázka:

Ak je sloveso dlhovať spisovné, sú spisovné aj od neho odvodené tvary ako zadlhovať a oddlhovať?

celá otázka a odpoveď