Otázka:

Výraz zmennosť sa na začiatku slova píše so spoluhláskou z alebo so spoluhláskou s?

Heslá:

zmennosť, zmena, smena, smennosť

Odpoveď:

Slovo zmennosť je utvorené zo slova zmena vo význame „vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe)”. Keďže slovo zmena sa píše v uvedenej podobe (pravopis slova zmena sa z podoby smena kodifikoval v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1991), aj slovo zmennosť sa píše so spoluhláskou z. Staršie podoby smena, smennosť sa uvádzajú v Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v r. 1959 – 1968, preto je pri ňom v elektronickej podobe upozornenie, že nie je súčasnou jazykovou príručkou. Aktuálne podoby slov (alebo iné pravopisné problémy) sa uvádzajú v platných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (posledné vydanie z r. 2000), Krátky slovník slovenského jazyka (posledné vydanie z r. 2003). 


Otázka z 17. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmennosť