Heslo: zmena

Otázka:

Aký je v slovenčine význam slov inning/innings a run? Ako sa skloňujú v prípade, že ich chceme nechať v pôvodnej anglickej podobe, keďže ide o športové termíny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Výraz zmennosť sa na začiatku slova píše so spoluhláskou z alebo so spoluhláskou s?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne píše slovo jednozmenný? Píšem ho správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o radu, ktorá formulácia vety je správna: Idem na nočnú smenu, alebo idem do nočnej smeny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne pracovná smena alebo pracovná zmena, keď sú v slovníkoch obidve?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo je spisovné - pracovná smena alebo zmena?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je výmena pracovnej zmeny, alebo výmena pracovnej smeny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akými kodifikačnými zmenami prešiel slovenský pravopis od roku 1940? Kedy sa menil pravopis slova smena na zmena? Kde to môžem zistiť?

celá otázka a odpoveď