Otázka:

Je správne spojenie tridsaťjeden minút? Podľa mňa má byť tridsaťjedna minút, lebo veď správne je jedna minúta. Je správne spojenie jeden celá dve miliardy? A prečo sa niekedy hovorí diaľnica D jeden a niekedy dé jednotka?

Heslá:

jeden

Odpoveď:

V rámci určitých základných čísloviek sa na základe gramatickej stránky vyhranili dve skupiny. Do prvej skupiny patria číslovky jeden, dva, tri, štyri a do druhej päť a vyššie číslovky. Aj v rámci týchto dvoch základných skupín sa však niektoré číslovky odlišujú skloňovaním.

Číslovka jeden má osobitný tvar pre každý rod, napr. jedna minúta, jeden stĺp, jedno okno.

Zložené číslovky, ktoré majú v druhej časti číslovku jeden, sú nesklonné a druhá časť jeden je vždy v základnom tvare, t. j. v mužskom rode, bez ohľadu na to, akého rodu je počítaný predmet. Správne je tridsaťjeden študentov aj tridsaťjeden žien a tridsaťjeden okien, nie tridsaťjedna žien tridsaťjedno okien. Správne je aj spojenie tridsaťjeden minút, dvadsaťjeden stĺpov dvadsaťjeden lámp.

Sumu 1,2 mld. eur môžeme prečítať jedna celá (a) dve desatiny miliardy eur, skrátene aj jedna celá dve miliardy eur (alebo zrozumiteľnejšie jedna miliarda a dvesto miliónov eur). Výraz celá má v jednotlivých desatinných číslach tieto tvary: nula celých (jednotiek), jedna celá (jednotka), dve celé (jednotky), päť celých (jednotiek) atď.

Na rozdiel od číslovky jeden slovo jednotka nie je číslovka, ale podstatné meno. Diaľnicu D1 môžeme označiť číslovkou, t. j. čítame dé jeden, alebo môžeme použiť hovorový výraz dé jednotka. O skloňovaní číslovky jeden si môžete viac prečítať na stránke elektronickej poradne SME, keď zadáte do vyhľadávania slovo jeden.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu jeden