Otázka:

Kde mám písať čiarku v nasledujúcej vete? "Peter Jaroš, jeden z najnotorickejších slovenských literárnych vorkoholikov, vyskúšal v literatúre takmer všetko, čo sa naučil z klasiky sa časť jeden z najnotorickejších slovenských literárnych workoholikov."

Heslá:

čiarka, workoholik, vorkoholik, prístavok

Odpoveď:

Vo vete Peter Jaroš, jeden z najnotorickejších slovenských literárnych vorkoholikov, vyskúšal v literatúre takmer všetko, čo sa naučil z klasiky sa časť jeden z najnotorickejších slovenských literárnych vorkoholikov vydeľuje čiarkami z oboch strán, lebo ide o prístavok (slovo vorkoholik odporúčame písať v zdomácnenej podobe, ktorá sa uvádza v PSP aj v KSSJ).


Otázka z 27. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 25 odpovedí k heslu čiarka
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku