Heslo: čiarka

Otázka:

Dobrý deň, mám napísať čiarku za slovom "januára" vo vete "Búracie práce sa začnú v sobotu a v nedeľu, t. j. 30. a 31. januára, a ďalšie murárske a inštalačné práce budú prebiehať v nasledujúcich 2 týždňoch."?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, sú v nasledujúcej vete čiarky umiestnené správne? Stavebná doska QSB sa používa pri drevených stavebných konštrukciách vo vnútornom suchom aj vlhkom prostredí, pri výrobe obalov, kontajnerov, debniacich dielcov a na dekoratívne účely v interiéroch?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, uvádzam správne čiarky vo vete "Po nahliadnutí do študijného katalógu fakulty uvidíme viacero odborov vyzerajúcich svojim zameraním dosť špecificky"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka alebo iný znak pred tromi bodkami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, kde v nasledujúcom spojení mám použiť čiarku? - "Rím 1. decembra; v Martine 19. 06. 2009."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, píše sa vo vete "Ahoj škola!" čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v nasledujúcom slogane čiarka - Účinné preháňadlo jemné k vášmu telu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka vo vetách s rozvitými prechodníkovými konštrukciami, s trpným príčastím alebo s činným príčastím prítomným?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete "Vyniesť to na svetlo je v určitom ohľade úplne samozrejmé, ale môže sa to javiť ako radikálny čin" čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám písať čiarku vo vete Čo však Pavol netuší je že to hovorí sám o sebe? Sú vety Cez letné prázdniny prvýkrát zorganizovali tábor a Prvýkrát zorganizovali tábor počas letných prázdnin správne?

celá otázka a odpoveď