Otázka:

Ako sa skloňujú iniciálové skratky?

Heslá:

iniciálové skratky, zo SĽUK-u, nato

Odpoveď:

 

V slovenčine sa používajú dva druhy iniciálových skratiek:

1. Skratky, ktoré sa hláskujú, ako napríklad SPN [es-pé-en], MKSR [em-ká-es-er], CIA – hláskuje sa po anglicky [sí-aj-ej]. Tieto skratky sú nesklonné a ich rod sa určuje podľa kľúčového slova v názve, ktorý sa vyjadruje skratkou, napr. SPN – Slovenské pedagogické nakladateľstvo – podstatné meno nakladateľstvo je stredného rodu → to SPN; MKSR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – podstatné meno ministerstvo je stredného rodu → to MKSR; CIA – Central Intelligence Agency, po slovensky Ústredná spravodajská služba – podstatné meno služba je ženského rodu → tá CIA atď.

2. Skratky, ktoré sa čítajú ako jedno slovo (umožňuje to ich hláskové zloženie), ako napríklad SĽUK či NATO, sa skloňujú ako podstatné mená. Ich rod aj skloňovací vzor sa určujú podľa zakončenia a pádové prípony písané malými písmenami sa k iniciálovej skratke pripájajú spojovníkom. Napr. SĽUK je podstatné meno mužského rodu vzoru dub (skloňuje sa zo SĽUK-u, so SĽUK-om atď.), skratka NATO sa síce neskloňuje, ale podľa zakončenia je stredného rodu ako podstatné meno mesto (napr. NATO vyhlásilo...).


Otázka z 31. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu iniciálové skratky