Heslo: iniciálové skratky

Otázka:

Ako sa skloňujú iniciálové skratky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V PSP sa uvádzajú príklady SĽUK-u, BEZ-ky. Môžeme takto skloňovať aj skratky EPUZF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond), EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond) a EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Titul Bc. je obyčajná skratka alebo iniciálová?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne písať iniciálové skratky, v ktorých je písmeno Ch? Napríklad Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: FCHPT alebo FChPT? Ústav anorganickej chémie: ÚACH alebo ÚACh?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pravda, že skratky sa podľa zásad slovenského pravopisu tvoria len zo začiatočných písmen plnovýznamových slov, a teda skratka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe MZVaEZ SR je nesprávna?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má sa skratka ICOLD (skratka medzinárodnej organizácie) vo vete skloňovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú skratky HOAX (poplašná internetová správa) a KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Denne sa stretávam s anglickými názvami spoločností v podobe skratiek ako KPMG, HSBC, IBM či J&T. Ako ich mám čítať (hláskovať) – po slovensky alebo po anglicky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je skratka USA?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo v slovenskej televízii hláskujú skratku DRG po anglicky? Máme aj slovo laser vyslovovať lejzer?

celá otázka a odpoveď