Otázka:

Pošta sa spisovne posiela, zasiela alebo odosiela?

Heslá:

posielať, zasielať, odosielať, Pošta

Odpoveď:

Pošta (ako súhrn poštových zásielok) sa môže posielať, zasielať alebo odosielať. Všetky tri výrazy sú správne a navzájom synonymné.


Otázka z 28. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu posielať