Heslo: posielať

Otázka:

Je spisovný výraz poslať alebo zaslať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pošta sa spisovne posiela, zasiela alebo odosiela?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku