Otázka:

Ako sa tvorí prídavné meno zo slova "prápor" napr. "dvanásty mechanizovaný prápor" a z toho "dvanásta mechanizovaná (prápor........) skupina".

Heslá:

prápor

Odpoveď:

Od podstatného mena prápor (vojenský útvar zložený z niekoľkých rôt) sa utvorilo vzťahové prídavné meno príponou -ový, t. j. práporový, ktoré nájdete ajv lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústa Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu dvanásta mechanizovaná práporová skupina. 


Otázka z 18. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prápor