Heslo: prápor

Otázka:

Ako sa tvorí prídavné meno zo slova "prápor" napr. "dvanásty mechanizovaný prápor" a z toho "dvanásta mechanizovaná (prápor........) skupina".

celá otázka a odpoveď