Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na samohlásky -ea?

Heslá:

Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea

Odpoveď:

Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, platí nepravidelné skloňovanie, to znamená, že sa skloňujú podľa vzoru žena, ale v niektorých pádoch majú odlišné pádové prípony od tohto vzoru (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, skloňovanie vzoru idea aj na www.juls.savba.sk). Vlastné meno Lea má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle – Lea – bez Ley – k Lei – (vidím) Leu – o Lei – s Leou, v množnom čísle – Ley – bez Leí – k Leám – (vidím) Ley – o Leách – s Leami


Otázka z 29. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea