Otázka:

Používajú sa úvodzovky aj pri názvoch (napr. názov nejakého diela, resp. témy), ktoré sa bežne označujú pomocou veľkého začiatočného písmena? Napr. vo vete: Oblasti "Trh práce" i "Vzdelávanie" ponúkajú mnohé možnosti pre spoluprácu aktérov na oboch stranách.

Heslá:

úvodzovky v názvoch

Odpoveď:

            Názvy kníh, časopisov, umeleckých a vedeckých diel a pod. píšeme zvyčajne bez úvodzoviek. V prípade potreby (napr. ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí) možno použiť aj úvodzovky.

            Veľké začiatočné písmená sa v spisovnej slovenčine píšu na začiatku vlastných mien ako pomenovaní jedinečných skutočností, čiže osoby, zvieraťa alebo neživého predmetu.

Nepoznáme síce kontext, ale vo vete, ktorú uvádzate, by sme nepoužili ani úvodzovky, ani veľké písmená, keďže trh práce ani vzdelávanie nie sú vlastné mená. Ak je z nejakého dôvodu nevyhnutné uvedené výrazy zdôrazniť či odlíšiť, môžete zvoliť iný typ písma, napr. kurzívu.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úvodzovky v názvoch