Heslo: úvodzovky v názvoch

Otázka:

Používajú sa úvodzovky aj pri názvoch (napr. názov nejakého diela, resp. témy), ktoré sa bežne označujú pomocou veľkého začiatočného písmena? Napr. vo vete: Oblasti "Trh práce" i "Vzdelávanie" ponúkajú mnohé možnosti pre spoluprácu aktérov na oboch stranách.

celá otázka a odpoveď