Heslo: čí

Otázka:

Ako sa správne pýtať: Koho je to kniha, alebo Čia je to kniha? Nie je spisovné to druhé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Však je nespisovné pýtať sa "Koho je to nápad?", "Koho je to pero?" a "Koho je to dieťa?" Ako je to spisovne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, používa sa výraz čím aj v inštrumentáli? Aký má tvar?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať zámeno koho namiesto privlastňovacích zámen čí, čia, čie, napr. v otázke Koho je tento pohár?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše alebo nepíše sa čiarka vo vetách typu: Nebezpečenstvo spôsobenia úrazu, či dokonca hrozba "opletačiek" s políciou sú veľmi silné argumenty.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V poslednom čase často počúvam otázky zakončené slovom či, napríklad "Dáš si cigaretu, či?" Je to správne?

celá otázka a odpoveď