Heslo: čí

Otázka:

Ako sa správne pýtať: Koho je to kniha, alebo Čia je to kniha? Nie je spisovné to druhé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Však je nespisovné pýtať sa "Koho je to nápad?", "Koho je to pero?" a "Koho je to dieťa?" Ako je to spisovne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, používa sa výraz čím aj v inštrumentáli? Aký má tvar?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Treba opakovať predložku v vo vete? Je pravda, že v beletrii sa nemá používať bodkočiarka, že vety by sa nemali začínať slovom ale a že by sa nemali končiť slovom však? Ako je to, prosím, s čiarkou pred alebo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať zámeno "koho?" namiesto privlastňovacích zámen "čí, čia, čie", napr. v otázke: "Koho je tento pohár?"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše alebo nepíše sa čiarka vo vetách typu: Nebezpečenstvo spôsobenia úrazu, či dokonca hrozba "opletačiek" s políciou sú veľmi silné argumenty.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku