Otázka:

Píšu sa názvy kostolov a názvy kresťanských scén či výjavov s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

kostol, Kostol svätej Margity, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol premenenia Pána, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa, Zajatie Krista, Ukrižovanie, Zvestovanie, Nanebovzatie Panny Márie, pod krížom, pri kríži, svetské osoby (stojace) pod krížom, svetské osoby (stojace) pri kríži

Odpoveď:

 

Názvy kostolov sa pokladajú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom v slove kostol, ak sú pomenované podľa svätca, ktorému sú zasvätené, napr. Kostol svätej Margity, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, alebo podľa biblickej udalosti ako podkladu názvu liturgického sviatku, napr. Kostol premenenia Pána, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa. Názvy výtvarných (maľbových, reliéfnych) zobrazení biblických výjavov či výjavov zo života svätých (napr. gotické tabuľové oltáre pozostávajúce z viacerých výtvarných výjavov) sa ako pomenovania umeleckých diel píšu s veľkým začiatočným písmenom: Zajatie Krista, Ukrižovanie, Zvestovanie, Nanebovzatie Panny Márie.


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu kostol