Heslo: kostol

Otázka:

Kedy mám písať slovo kostol s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše názov kostola s veľkým začiatočným písmenom a kedy s malým?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píšu názvy kostolov s veľkým začiatočným písmenom? A čo v prípade oltárov či názvoch umeleckých diel alebo miestností hradu? Je veta Kostol bol pojednaný novodobou výmaľbou správna?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová prázdny, poklad a kostol na slabiky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše názov farského kostola sv. Jozefa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým písmenom sa píše názov Rímsko-katolícky farský kostol v Nových Zámkoch?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v slovných spojeniach uzavrú manželstvo v Evanjelickom kostole v Záhorciach a v Rímskokatolíckom kostole nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej správne napísané veľké začiatočné písmená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa názvy kostolov a názvy kresťanských scén či výjavov s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne napísané spojenie v rímsko-katolíckom kostole sv. Juraja v Dunajskej Strede?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše spojenie r/Rímsko-katolícky k/Kostol sv. Petra a Pavla v Borskom Mikuláši?

celá otázka a odpoveď