Otázka:

Je správna predložka v slovnom spojení v Liptove?

Heslá:

v, na, v Turci, v Gemeri, v Šariši, v Zemplíne, v Above, v Honte, v Novohrade, na Záhorí, na Hanej, na Orave, na Kysuciach, na Spiši, na Myjave, na Horniakoch, na Považí, na Pohroní, v Podunajsku, v Potisí, Liptov, Zemplín, v Liptove, na Liptove, na Zemplíne

Odpoveď:

J. Horecký v článku Konkurencia predložiek v a na (Kultúra slova, 1998, č. 4, s. 193 – 197) píše, že pri väzbe názvov oblastí, často bývalých žúp, s predložkou v alebo na v miestnom význame zohráva úlohu vzťah vyššia poloha – nižšia poloha, a to nielen vo vertikálnom zmysle, ale aj z hľadiska terénu položeného južne alebo severne. A tak sa pri niektorých názvoch ustálili spojenia s predložkou v, napr. v Turci (chápe sa ako uzavretá kotlina), v Gemeri, v Šariši, v Zemplíne, v Above, v Honte, v Novohrade, kým iné sa spájajú  s predložkou na, napr. na Záhorí, na Hanej, na Orave, na Kysuciach, na Spiši, na Myjave, na Horniakoch. Podobne hovoríme na Považí, na Pohroní, ale v Podunajsku, v Potisí. Isté kolísanie sa uplatňuje pri názvoch Liptov Zemplín, od ktorých sa lokál tvorí pomocou predložky v: v Liptove (to zodpovedá predstave o Liptove ako uzavretom celku), v Zemplíne, ale i pomocou predložky na: na Liptove (vychádza sa z jeho vyššej, severnejšej polohy), na Zemplíne. Spojenia s predložkou na sú novšie. O danej problematike sa bližšie dočítate v citovanom článku, ktorý je sprístupnený na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1998/4/ks1998-4.html#konkurencia-predloziek-v-a-na.

 


Otázka z 01. 03. 2011 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu v