Heslo: na

Otázka:

Akú predložku mám používať v spojení so slovom ministerstvo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je platforma pre vyhľadávanie alebo platforma na vyhľadávanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne má byť odporúčania na dávkovanie alebo odporúčania pre dávkovanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aká predložka má byť v slovných spojeniach: vezieme pacienta na kliniku alebo do kliniky, na operačnú sálu alebo do operačnej sály, na pooperačnú izbu alebo do operačnej izby?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie tvarovaná podrážka na pohodlnú chôdzu alebo pre pohodlnú chôdzu; kožená podšívka na príjemnú klímu alebo pre príjemnú klímu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie "mať talent pre niečo" alebo "mať talent na niečo"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna predložka v slovnom spojení v Liptove?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Používa sa spojenie "na neho" ako tvar mužského životného aj neživotného rodu, zámeno "naňho" ako tvar pre mužský životný rod a zámeno "naň" ako mužský aj stredný neživotný rod?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovné spojenie cestujem na Vrútky, na Prahu sa mi zdá nelogické. Nebola by vhodnejšia formulácia do Vrútok, do Prahy?

celá otázka a odpoveď