Otázka:

Má byť v básničke Juraja Fajčíka Lastovičky príslovka potichučky alebo potichúčky?

Heslá:

tichučko, tichunko, tichulinko, potichučky, potichunky

Odpoveď:

Príslovky tichučko, tichunko, tichulinko, potichučky aj potichunky majú podľa súčasnej kodifikácie takúto pravopisnú podobu s krátkym u. Môžete sa o tom presvedčiť aj v jazykových príručkách na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk. Pravopis príslovky potichučky v básničke Lastovičky od Juraja Fajčíka uvedenej v čítanke zodpovedá súčasnej kodifikácii. Podoba s dlhým ú – potichúčky zodpovedá staršej kodifikácii. V šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal postupne v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, ešte uvádzajú dvojtvar – pravopisné podoby potichučky aj potichúčky (ale napríklad pri príslovke tichučko sa uvádza iba podoba s krátkym u). Podoba básničky Lastovičky na internete je možno prevzatá zo staršieho vydania alebo sa v nej odráža starší pravopis.

 


Otázka z 25. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tichučko