Heslo: tichučko

Otázka:

Má byť v básničke Juraja Fajčíka Lastovičky príslovka potichučky alebo potichúčky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše príslovka potichúčky/potichučky? Je tam dlhé ú alebo krátke u? V čítanke v básni Juraja Fajčíka Lastovičky sa uvádza podoba potichučky, ale na internete je v tej istej básni potichúčky s ú.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku