Otázka:

Prečo je z duba, ale z materiálu a z povrchu? Môžem písať z materiála, z povrcha?

Heslá:

dub, zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku, roka - roku

Odpoveď:

 

Popri primárnej prípone -a je v genitíve jednotného čísla pri vzore dub pomerne častá aj prípona -u (napr. zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku) a niekedy sa stretávame aj s dvojtvarmi, napr. roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu. O tejto problematike sa môžete viac dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka, ktorej elektronickú verziu nájdete na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf. Genitívnu príponu -u pri vzore dub majú okrem iných aj mnohé cudzie slová, napr. textu, parlamentu, intervalu, festivalu. Príponu -u má v genitíve jednotného čísla aj cudzie neživotné podstatné meno mužského rodu materiál – z materiálu. Okrem toho majú v genitíve jednotného čísla príponu -u aj niektoré domáce slová ako vrch – z vrchu povrchz povrchu. Úplne presné pravidlá, pri ktorých podstatných menách vzoru dub sa tvorí genitív jednotného čísla príponou -a a pri ktorých príponou -u, nie je možné podať. Našťastie vo väčšine prípadov sa stačí oprieť o vlastné jazykové povedomie. V prípade neistoty sa treba pozrieť do príručiek (napríklad na stránke slovnik.juls.savba.sk). Prípona genitívu jednotného čísla sa pri podstatných menách uvádza vo všetkých slovníkoch slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu.

 


Otázka z 25. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 24 odpovedí k heslu dub