Heslo: dub

Otázka:

Chcem sa opýtať, ako sa správne skloňujú slová v mužskom rode? Kedy sa používa prípona -mi a kedy -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akú podobu majú v genitíve jednotného čísla výrazy dub, pondelok a piatok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, keď skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu podľa vzoru dub môžu mať v genitíve jednotného čísla dve prípony a alebo u. Ktorá je spisovná?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Gmail?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je z povrchu, z materiálu, keď podľa vzoru dub tam príponu -u nevidím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často počúvam výrazy: z autobusu, z múru, živlu, oceánu – nemá tam byť -a?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Žiadam Vás, aby ste mi oznámili nominatív plurálu slova sex.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo "robot"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo server?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako skloňovať podstatné meno antagonista v súvislosti s charakteristikou lieku?

celá otázka a odpoveď