Otázka:

Je pravda, že slovo "zdieľať" či "zdielať" je nespisovné? Aký existuje správny výraz namiesto spojení zdieľam s niekym názor, lôžko a podobne?

Heslá:

zdieľať

Odpoveď:

 

Sloveso zdieľať a súvisiace podstatné meno zdieľanie sú v slovenčine nespisovné. Ide o bohemizmy utvorené od slovesa sdílet. V slovenčine máme dostatok spisovných slov na to, aby sme mohli nahradiť nespisovné slová zdieľať, zdieľanie a zdieľaný zodpovedajúcim spisovným ekvivalentom v každom kontexte. Napríklad namiesto zdieľania izby v izbe spoločne bývame, delíme sa o ňu, máme spoločnú izbu a namiesto frázy nezdieľam váš názor stačí povedať nesúhlasím s vami alebo mám iný názor. Zamestnanci nezdieľajú spoločné nadšenie, ale zamestnancov spája spoločné nadšenie. Takisto namiesto spojenia zdieľať informácie treba správne používať spojenie vymieňať si informácie, resp. deliť sa o informácie, šíriť informácie. Aj vo výpočtovej technike sa anglické sloveso share (ktoré v češtine prekladajú slovkom sdílet) väčšinou prekladá podľa kontextu ako deliť sa, oznamovať, spolu používať (využívať), podieľať sa, zúčastňovať sa, resp. mať účasť na niečom, a príčastie shared sa najčastejšie prekladá prídavným menom spoločný alebo výrazom spoločne používaný/využívaný. Napríklad shared file je spoločne používaný súbor, shared lock je spoločné uzamknutie, shared memory je spoločná pamäť shared resource je spoločne využívateľný (resp. využívaný) zdroj. Pomenovanie osoby sharer sa prekladá ako spoločný používateľ alebo spolupoužívateľ a podstatné meno shareware má v slovenčine ekvivalent program v skúšobnej lehote (alebo so skúšobnou lehotou).

Namiesto spojenia zdieľam niečí názor Vám odporúčame používať spojenia súhlasím s ním, aj ja si to myslím, mám rovnaký názor a pod. a namiesto spojenia zdieľam s niekým lôžko Vám odporúčame používať spojenia ako delíme sa o (spoločné) lôžko, máme spoločnú posteľ (spoločné lôžko) alebo jednoducho spíme v jednej posteli.


Otázka z 21. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu zdieľať